Health morning

Kaip atsikelti žvaliam?

Koks geriausias maistas ryte?

Ką daryti norint būti gyvybingam?

"Sveikatos ryto" recenzija

Bioenergetinis tyrimas

Juslių higiena

Atsiliepimai

Apie autorių

KiMat - bioenergetinis aplikatorius


Bioenergetinis tyrimas

Sporto, terapijos ir jogos sintezės "Sveikatos rytas" poveikio tyrimas žmogaus biolaukui

Įvadas "Sveikatos ryto" tyrimui

Tradicinė kinų medicina jau daugiau nei 5000 metų teigia, kad kiekvieno žmogaus gyvenimas ir veikla priklauso nuo ypatingos „CI" energijos tekėjimo tam tikrais organizmo energetiniais kanalais (meridianais). Jos trūkumas ar perteklius iššaukia ligos atsiradimą, dėl ko visų pirma yra pažeidžiamas energetinis balansas, o po to, po tam tikro laiko (nuo kelių savaičių iki kelių metų) liga „pasireiškia" fiziniame kūne tam tikrų simptomų pavidalu.

Unikalus prietaisas „GDV Camera", kurio darbas pagrįstas „Kirliano efekto" principu, bei prie jo esanti programinė įranga leidžia pagal rankų pirštų spinduliavimo silpname aukšto dažnio elektromagnetiniame lauke nuotraukas įvertinti ne tik žmogaus psichoemocinę bei fiziologinę būklę esamu momentu, bet ir prognozuoti galimų patologijų pasireiškimo tikimybę dar 3-4 metus iki jų pirmųjų klinikinių požymių.

GDV (angl. Gas Discharge Visualisation) metodas šiuo metu yra vienas iš nedaugelio diagnostikos metodų, leidžiantis objektyviai ištirti žmogaus fizinę, psichoemocinę ir energetinę būklę, ir ne tik parinkti individualias gydymo ar sveikatinimo metodikas, bet ir stebėti jų taikymo efektyvumą. Svarbus šio metodo privalumas - galimybė ne tik atskirai įvertinti atskirų organų ar sistemų, bet ir viso organizmo - kaip visumos, būklę.

2010 metais nuspręsta ištirti sporto, terapijos ir jogos sintezę „Sveikatos rytas" programą, skirtą visuomenės sveikatos susigrąžinimui, palaikymui ir profilaktikai. Šiais laikais daugelis žmonių, tame tarpe ir vaikai, turi vienokius ar kitokius negalavimus ar susirgimus. Kas sąlygoja jų atsiradimą? Dabartinis mokslo ir technologijų išsivystymo lygis leidžia gana tiksliai pasakyti, kad daugumos ligų pagrindą sudaro bioenergetinių procesų žmogaus organizme sutrikimai, bei disharmonija ne tik pačio žmogaus viduje, bet ir santykiuose su aplinka.

Tyrimas

„Sveikatos programos" 2010 m. vasaros stovykloje buvo atliktas tyrimas, kurio metu su „GDV Camera" ir kompiuteriniu-programiniu kompleksu buvo matuojami žmonių grupės energetiniai parametrai prieš ir po "Sveikatos ryto". Tyrime dalyvavo:

Tyriamasis: Nerijus Braždžiūnas
terapeutas, sveikatos programų autorius, jogos instruktorius

Žemiau yra pateikiami svarbiausi tyrimo metu gauti rezultatai.


a)
Bioenergetinis b) Bioenergetinis

1. pav. Žmogaus biolauko pasiskirstymo supančioje erdvėje vaizdai: a) prieš "Sveikatos rytą"; b) po "Sveikatos ryto".

1 pav. yra pateikiami žmogaus biolauko pasiskirstymo supančioje erdvėje vaizdai. Aplink žmogaus kūną esančio biolauko matematinis modelis yra suformuojamas iš informacijos, gautos analizuojant dešimties žmogaus rankų pirštų bioelektrogramas, ir nuspalvinant gautą vaizdą tam tikrą informaciją nešančiomis spalvomis. Vizualinio žmogaus biolauko vaizdo suformavimas remiasi daugiamete klinikine praktika ir dešimčių tūkstančių atvejų statistiniais duomenimis, kurių pagrindu yra sudaryta diagnostinė lentelė, kur nustatyta aiški koreliacija tarp rankų pirštų tam tikrų sričių švytėjimo ir atskirų žmogaus organų ir sistemų. Ši koreliacija pilnai atitinka tradicinėje kinų medicinoje esančių specifinių energetinių kanalų (meridianų) tinklo žmogaus kūne projekcijas.
Iš 1 paveikslo matome, kad žmogaus biolauko forma prieš terapiją yra daug netolygesnė, nei po terapijos, ypatingai tai pastebima stuburo srityje, o taip pat ir kitose kūno vietose. Taip pat labai padidėja biolauko plotas:
• prieš "Sveikatos rytą" jis sudaro: 14 887 sąlyginius vienetus;
• po "Sveikatos ryto" 17 095.
Taip pat galima pastebėti, kad prieš terapiją artimoje aplinkoje matosi pavieniai dariniai (gelsvai rusvos spalvos), panašūs į nešvarumus bei iš kaklo zonos toli išeinantis energetinis strimeris („siūlas"), kas liudija, kad šis žmogus prieš terapiją yra gana „išsibarstęs" energetiniu požiūriu. Po terapijos matome, kad tokių pavienių energetinių darinių ir strimerių nebelieka; tuo pačiu tai liudija, kad žmogus labiau koncentruoja dėmesį savo viduje, mažiau naudoja energijos išorinėms problemoms spręsti.
Antrajame paveiksle esančiose lentelėse yra pateikiamos visų organų ir sistemų kairės (L-left) ir dešinės (R-right) rankų skaitinės integralinio ploto JSi vertės ir jų vidutinė aritmetinė vertė (JSLi+ JSRi)/2, kai matavimai buvo atliekami be filtro (б/ф). Integralinis plotas atspindi ląstelės, organo ir viso žmogaus organizmo funkcionavimo būklę ir yra charakterizuojamas šiais lygiais:
Norma (lentelėje vaizduojama balta spalva) - optimalus kiekybinių procesų zonos intervalas funkcinio stimuliavimo lygyje. Atspindi normalių struktūrinių ir funkcinių prielaidų buvimą normaliam organizmo ir psichikos funkcionavimui.
Žemiau normos (raudonos spalvos zona) - biocheminių ir informacinių procesų žmogaus organizmo sistemose ir organuose sulėtėjimas, pažeidžiantis optimalų organizmo funkcinės veiklos režimą. Organizmo ir psichikos gyvybinės veiklos procesų susilpnėjimas. Ilgą laiką esant šiai būsenai, gali atsirasti tam tikrų sistemų ir organų disfunkcija ar patologija.
Aukščiau normos (geltonos spalvos zona) - biocheminių ir informacinių procesų žmogaus organizmo sistemose ir organuose pagreitėjimas. Perkelia organizmą į ekstremalų funkcionavimo režimą, dėl ko gali privesti prie tam tikrų sistemų ir organų žmogaus organizme disfunkcijos ar perkrovos.
„Geros sveikatos" rodiklis šiuo atveju yra integralinio ploto variacijos diapazonas nuo nulio iki vidutinių verčių į abi puses, t.y. [-0.6 / +0.3].
Iš 2 pav. akivaizdžiai matome, kad po "Sveikatos ryto" kiekybiškai sumažėja žemiau normos esančio integralinio ploto (raudona spalva) plotelių. Tai liudija apie organų ir sistemų, kurios prieš "Sveikatos rytą" veikė nepilnavertiškai, veiklos optimizaciją ir atsistatymą. Matome, kad teigiamas poveikis buvo padarytas stuburo krūtininei ir juosmeninei dalims, bei šiems organams: akims, koronariniams indams, žarnynui, inkstams, šlapimo - lytinei sistemai, kepenims, kasai, hipofizei, pagumbriui, nervų ir endokrininei sistemoms.
Kai kurių organų veikla suaktyvėjo: 2 b) paveiksle matome padidėjusį aukščiau normos esančio integralinio ploto, nuspalvinto geltona spalva, plotelių skaičių. Tai kryžkaulis ir kvėpavimo sistema. Nenuostabu, kad "Sveikatos ryto" metu žmogus aktyviai judėjo, todėl plaučių ir visos kvėpavimo sistemos veikla natūraliai paaktyvėjo. Tas pats pasakytina ir apie stuburą bei kryžkaulį.


a)
Bioenergetinis b) Bioenergetinis

2 pav. Žmogaus organų ir sistemų kairės (L-left) ir dešinės (R-right) rankų skaitinės integralinio ploto JS vertės: a) prieš "Sveikatos rytą"; b) po "Sveikatos ryto".

Tolesniame 3 paveiksle yra pateikiamos GDV aktyvacijos (streso) faktoriaus vertės. Normali aktyvacijos lygio vertė grafike išskirta žalia spalva. Matome, kad prieš "Sveikatos rytą" GDV aktyvacijos faktoriaus vertė yra 6.204 (skaičiai žymi sąlyginį psichinės būklės lygio skirstymą). Daugybe klinikinių tyrimų nustatyta, kad aktyvacijos faktoriui esant tarp 6 ir 8, žmogui gali būti besivystąs egzogeninis psichinis nukrypimas, kaip pavyzdžiui, neurastenija, neurozė, o taip pat psichozė. Šiuo atveju tokiam žmogui galima būtų patarti pakeisti darbo režimą, pailsėti, daugiau miegoti, vartoti polivitaminus ar maisto papildus, pagal galimybes kuriam laikui išeiti atostogų. Tačiau taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad net ir toks didelis aktyvacijos faktoriaus lygio pakilimas ne būtinai yra patologinių pokyčių išdava, ir gali būti įtakotas didelio žmogaus emocionalumo, arba iššauktas tokių žmonių reakcijų į skirtingas gyvenimiškas situacijas.
Po terapijos matome, kad GDV aktyvacijos (streso) lygis sumažėja iki 3.919. Kai aktyvacijos faktorius yra normos ribose (nuo 2 iki 4), tai liudija apie normalią psichoemocinę tiriamojo būseną einamuoju laiko momentu. Normali psichoemocinė būklė šiuo atveju yra tokia žmogaus būklė, kuri yra charakteringa jam kasdieniame gyvenime.

a)
Bioenergetinis b)Bioenergetinis

3 Pav. GDV aktyvacijos (streso) faktoriaus vertės: a) prieš "Sveikatos rytą"; b) po "Sveikatos ryto"

Ketvirtame paveiksle yra pateikta GDV sveikatos faktoriaus apskaičiavimo rezultatai, o taip pat skaitinės parametrų, charakterizuojančių sveikatos lygį HL ir HR, vertės, apskaičiuotos iš kairės ir dešinės rankų GDV diagramų ir dispersijos, parametrų. Normalios sveikatos zona grafikuose išskirta pilka spalva. 1 lentelėje pateiktos skaitinės GDV sveikatos faktoriaus vertės.


a)
Bioenergetinis b) Bioenergetinis

4 pav. GDV sveikatos faktoriaus apskaičiavimo rezultatai: a) prieš "Sveikatos rytą"; b) po "Sveikatos ryto".

Analizuojant 4 paveiksle ir 1 lentelėje esančius rezultatus galima pastebėti, kad nors energetinė būklė ryškiai ir nepakito (pasiliko normos ribose), tačiau po terapijos sumažėjo disbalansas tarp kairės ir dešinės kūno pusių. Matome, kad prieš terapiją skirtumas tarp JSL ir JSR yra didesnis (0.253-0.188=0.065), nei po terapijos (0.049). Tuo pačiu galima teigti, kad ne tik padidėja energetiniai žmogaus resursai atitinkamoje kūno pusėje (šiuo atveju - dešinėje), tačiau harmonizuojasi ir abiejų didžiųjų smegenų pusrutulių veikla.

1 lent. Skaitinės GDV sveikatos faktoriaus vertės
JSL dispersija JSR dispersija
Prieš "Sveikatos rytą" 0.253 ±0.260 0.188 ±0.320
Po "Sveikatos ryto" 0.248 ±0.350 0.297 ±0.350

Paskutiniame 5 paveiksle pateikiamos septynių pagrindinių žmogaus energetinių centrų (čakrų), išsidėsčiusių išilgai stuburo, normuotos energetinės vertės, pateiktos grafiniame pavidale, šių čakrų pavadinimai sanskrito kalba bei kiekvieną čakrą atitinkantis simbolis. Čakrų normuotų energetinių verčių apskaičiavimas išplaukia iš idėjos, kad egzistuoja specifinis ryšys tarp tos piršto dalies, į kurią projektuojamos atitinkamos žmogaus organizmo sistemos. Grafike horizontalioje ašyje pateikti visų septynių čakrų pavadinimai ir simboliai, o vertikalioje - normuotos energetinės vertės. Mėlyna spalva vaizduojami duomenys prieš "Sveikatos rytą", raudona - po "Sveikatos ryto".

Bioenergetinis

5 pav. Septynių pagrindinių energetinių centrų (čakrų) normuotų energetinių verčių kreivės: mėlyna spalva - prieš "Sveikatos rytą", raudona spalva - po "Sveikatos ryto".

Kaip galime pastebėti iš 5 paveikslo ir 2 lentelės, daugumos čakrų normuotos energetinės vertės po "Sveikatos ryto" padidėjo, ypač tai akivaizdu pirmųjų trijų apatinių čakrų atveju (Muladhara, Svahishthana ir Manipura), bei viršugalvio čakros (Sahasrara) atveju. Širdies, gerklės ir kaktos čakrų (Anahata, Vishuddhi ir Ajna) normuotos energetinės vertės po "Sveikatos ryto" pakito nežymiai. Be to, galima pastebėti, kad po "Sveikatos ryto" (raudona kreivė) duomenys išsibarsto mažiau chaotiškai, čia galima įžvelgti tam tikrą normuotų energetinių verčių jungimąsi ir artėjimą prie tiesės, dėl ko atsiranda pagrindas formuotis stabiliai energoinformacinei ašiai, einančiai išilgai stuburo, bei bendrai viso organizmo energetinei struktūrai.

2 lent. Skaitinės normuotos septynių pagrindinių čakrų energetinės vertės
Čakra Muladhara Svahishthana Manipura Anahata Vishuddhi Ajna Sahasrara
Prieš "Sveikatos rytą" -0.57 -0.99 -1.28 -0.39 -0.72 -0.76 -1.05
Po "Sveikatos ryto" -0.33 -0.52 -0.91 -0.21 -0.80 -0.89 -0.69


Analizuojant 5 paveiksle ir 2 lentelėje pateiktus duomenis, galima teigti, kad terapija daro teigiamą energetizuojantį bei harmonizuojantį poveikį žmogaus energetinių centrų - čakrų veiklai, o tuo pačiu ir viso organizmo veiklai. Apskaičiavus čakrų normuotų energetinių verčių aritmetinius vidurkius ir deviacijas, gaunama atitinkamai: prieš "Sveikatos rytą" -0.824±0.28, po "Sveikatos ryto" -0.623±0.25.

Išvados

Apibendrinant atliktą tyrimą galima teigti, kad atlikti terapiniai sporto, terapijos ir jogos sintezės „Sveikatos rytas" pratimai gerina ne tik atskirų organų ir sistemų, bet ir viso žmogaus, kaip visumos, savijautą. Po "Sveikatos ryto" padidėja biolauko plotas, kiekybiškai padidėja žemiau normos esančių atskirų organų ir sistemų integralinio ploto vertės (normalizuojasi jų veikla), pagerėja psichoemocinė būklė, sumažėja aktyvacijos (streso) lygis, padidėja sveikatos faktoriaus apskaičiavimo rezultatai, bei padidėja ir harmonizuojasi septynių pagrindinių žmogaus energetinių centrų (čakrų), išsidėsčiusių išilgai stuburo, normuotos energetinės vertės.

Tavo sveikata - tavo rankose!
Kontaktinė informacija:

UAB "Health programs"

Įmonės kodas: 302661416

Reg. adresas: Adutiškio 3-3, Vilnius, Lithuania

vedamų užsiėmimų adresas:

Banko sąskaita: LT817300010128561428 Swedbank

Swift codas: HABALT22

Mob. nr: 

 +370 671 5 64 54 (skambinti arba jei neatsakoma, SMS šiuo numeriu)

Skype: healthprograms.eu

Facebook: sveikatosprogramos

El.paštas: info@sveikatosprogramos.lt

sveikatosprogramos@gmail.com

Visos teisės saugomos  © 2010 Sveikatos programos


RegistracijaNaujienosKontaktai
ltenru